• Khách hàng:   Chú Khanh
  • Địa chỉ:   Xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh Vũng Tàu
  • Diện tích sàn: 320 m2
  • Năm hoàn thành:   2021
  • Giá trị: VND 1.800.000.000
  • Kiến trúc sư:   Vũ Văn Cường