Chủ đầu tư:  Trần Văn Hiền
Địa chỉ: Thửa 631, Tờ bản đồ số 44, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp.HCM
Tổng diện tích: 430 m2
Năm hoàn thành: 2017
Giá trị xây dựng: 2.500.000.000 VNĐ
Kiến trúc sư: Vũ Văn Cường