Khách hàng:   Chị Mai
Địa chỉ:    Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh
Diện tích sàn: 400 m2
Năm hoàn thành:   2020
Kiến trúc sư:   Vũ Văn Cường