Spa & House VietNam

Investor:          Mr. Tuan (Doanh nhân)
Location:         Binh Duong City, Viet Nam
Year :               /03/2021
Design Style:   Modern Luxury

Architect:        Vu Van Cuong

NHÀ CHỊ MAI – QUẬN 9

Khách hàng:   Chị Mai
Địa chỉ:    Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh
Diện tích sàn: 400 m2
Năm hoàn thành:   2020
Kiến trúc sư:   Vũ Văn Cường